รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส Regression Analysis: Linear and Logistic

รายละเอียด

Loading ...

เนื้อหา

Loading ...

SALE
990.00 จาก 1,590.00 บาท

รหัสคอร์ส CS230530

หมวดหมู่ วิจัย

หมวดหมู่ย่อ สถิติสำหรับการวิจัย

อายุคอร์ส ไม่มีวันหมดอายุ

เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ

เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

ผู้สอน

ปาณิก เสนาฤทธิไกร

ปาณิก เสนาฤทธิไกร

ประวัติผู้สอน


อาชีพ Statistician and Owner of SmartResearchThai

วุฒิการศีกษา มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

รายละเอียดคอร์ส คอร์สสถิติ สมการถดถอย หรือ Regression Analysis ที่ครบถ้วน เรียนจบ เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

e-Certificate of Completion

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อเรียนจบและผ่านการวัดผล การประเมินทั้งหมดแล้ว

Tag :

ความคิดเห็นผู้เรียน

ยอดผู้เข้าชมคอร์ส ( 1513 )

รีวิว