ประวัติผู้สอน

ปาณิก เสนาฤทธิไกร

ปาณิก เสนาฤทธิไกร


ระดับการศึกษา

มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

ประสบการณ์สอน

STATISTICIAN@SMARTRESEARCHTHAI: *OVER 10 YEARS - PRESENT *To consult researcher’s analyze statistic and software training *SPSS, AMOS, LISREL, Mplus, PROcessMacro *Regression, Factor analysis, SEM

คอร์สที่สอนโดย ปาณิก เสนาฤทธิไกร :